The Afield Sentencing Generosity - You Too Can Have An Toinette Like Mine.

Lära andra

Något som jag har fattat stort tycke för de senaste åren är att ha möjligheten att få lära ut till andra på arbetsplatsen de arbetsuppgifter som jag utför. Tanken är nu att alla ska kunna lite utav varje och förstå varandras roller så att man ser helheten och för att man ska kunna ta över hos andra ifall de skulle bli sjuka. Ledningen har kommit fram till att göra på det här viset för att slippa behöva anställa konsulter som är tre till fyra gånger dyra en vad vi är, och oftast är de så att de inte alls är tränade för våra jobb.